زنجیر ترکیه بازگشت کودتای آمریکا اردوغان

زنجیر: ترکیه بازگشت کودتای آمریکا اردوغان مراجع قضایی رجب طیب اردوغان اخبار بین الملل

گت بلاگز عکس خبری جلسه شورای شهر در روز گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

در شصت و سومین جلسه شورا با رای اعضای شورای شهر، محمد علی افشانی شهردار پایتخت شد. در گزارش زیر تصاویری از جلسه رای گیری اعضای شورای شهر جهت گزینش شهردار پایت

جلسه شورای شهر در روز گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

جلسه شورای شهر در روز گزینش شهردار تهران

عبارات مهم : شهردار

در شصت و سومین جلسه شورا با رای اعضای شورای شهر، محمد علی افشانی شهردار پایتخت شد. در گزارش زیر تصاویری از جلسه رای گیری اعضای شورای شهر جهت گزینش شهردار پایتخت را مشاهده می کنید.

مهر,میزان

جلسه شورای شهر در روز گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: شهردار | مشاهده | شورای شهر | شهردار تهران | عکس خبری

جلسه شورای شهر در روز گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

جلسه شورای شهر در روز گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs